Aydın Valiliği'nin Afrodisyas Yılı Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenmektedir